aižėti

áižėti, -ėja (áiži), -ėjo intr. 1. trūkinėti, skilinėti; žr. eižėti: Ledas áižėja, kai suduodi kirviu Kp. Ledas jau áiži, gal greit ir Nemunas eis Lp. Lenta áižėti pradeda ant saulės J. Neišdžiūvęs molio pečius áižė[ja] J. | Žirniai jau sausi, ankštys áižėja Kp. 2. skirsti, trūkinėti (apie odą): Nuo šalčio rankos áižėja Ut. Ligonio kūnas áižėti pradėjo J. \ aižėti; apaižėti; išaižėti; suaižėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • aižėti — áižėti vksm. Nuo šal̃čio ir drėgmė̃s uõlos áižėjo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aižanoti — aižanoti, oja, ojo intr., aižanoti, oja, ojo 1. trūkinėti, skilinėti, aižėti; plg. eiženoti: Senų medžių liemenys aižanoja Ps. Beržas pradėjo aižanot Slč. | refl.: Tas uosis aižanojasi ir nesiduoda gerai dailint Všk. 2. skirsti, trūkinėti (apie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aižinėti — aižinėti, ėja, ėjo iter. dem. aižėti 1: Suaižinėjo čerpės, ir laša [v]anduo Krš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aižioti — aižioti, ioja, iojo žr. aižėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aižėjimas — sm. (1) → aižėti: 1. Ledo aižėjimas Kp. 2. Nuo aižėjimo rankas ištepk taukais Ktk. aižėjimas; suaižėjimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apaižėti — intr. šiek tiek suaižėti, suskilinėti: Stalo pakraščiai apaižėjo Ktk. Skiedrinis stogas jau gerokai apaižėjęs rš. aižėti; apaižėti; išaižėti; suaižėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išaižėti — intr. 1. sutrūkinėti, suaižėti: Žemė išaižėjusi, išsikoriavusi, trupi, puri Sk. 2. suskirsti: Kojos nuo vėjo išaiži Srj. aižėti; apaižėti; išaižėti; suaižėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suaižėti — intr. 1. sutrūkinėti: Visa viršutinė duonos pluta suaižėjo nuo karščio Mrj. Mūras visai suaižėjo, reiks iš naujo tinkuot PnmR. Suaižėjęs akmuo, sukeižėjęs puodas Škn. Eidamas per ledą, paslydau ir kad griuvau, tai net ledas suaižėjo Kp. Be… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • virsti — vir̃sti, ta ( ti), vir̃to RŽ 1. intr. R, MŽ, Sut, KBII159, N, O, K.Būg, M, L, Rtr, ŠT103, Š, P.Skar, FrnW, DŽ, KŽ neįstengti laikytis tiesiai, griūti, pulti, klupti (neišlaikius pusiausvyros): Vežimas vir̃sta NdŽ. Paslenkiu šluot pirkios –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čaižyti — 2 čaižyti, ija, ijo intr. aižėti, plyšinėti: Prastos plytos, kad nuo lietaus taip čaižija Grž …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.